20-letnia kobieta z drętwieniem języka

Kategoria: 
Ciekawe przypadki

Pacjentka z wcześniej rozpoznaną mieszaną chorobą tkanki łącznej, autoprzeciwciałami przyciwjądrowymi oraz przeciwko antygenowi rybonukleoproteinowemu (RNP). W leczeniu zespołu Raynaud stosowano prostacyklinę.

Przed 2 laty pojawiły się napadowe drętwienia języka z towarzyszącymi zaburzeniami mowy. Epizody drętwienia trwały zwykle ok. 15 minut i samoistnie ustępowały bez towarzyszących równocześnie zmian naczyniowych w obrębie palców. W zwiazku z tym że ataki nigdy nie występowały podczas konsultacji lekarskich, pacjentka sfotografowała swoim telefonem komórkowym swój język podczas jednego z ataków. Na zdjęciu uwidoczniono biały, pogrubiały język.
Objawy zespołu Raynaud eksponowane w obrębie języka mogą występować zarówno u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi np. w sklerodermii jak również w ich nieobecnosci.
Obecnie u pacjentki jest stosowany prednizolon, prostacyklina oraz IPP

Żródło (ze zdjęciem): http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1104140