Owrzodzenie podudzi - opis przypadku

Kategoria: 
Porady

Pacjentka lat 68 zgłosiła się do naszego ośrodka z powodu obecnego od 3 miesięcy owrzodzenia podudzia prawego, nasilonych dolegliwości bólowych w okolicy rany i całym podudziu. Dotychczas była leczona przez dermatologa oraz w Poradni Chirurgicznej. Stosowano u pacjentki opatrunek ze srebrem Atrauman Ag oraz leczenie diosminą. W wywiadzie wieloletnie nadciśnienie tętnicze, podwyższone stężenie cholesterolu. W badaniu fizykalnym zwraca uwagę obecnosć licznych żylaków, obecność obrzęku podudzia oraz zmiany troficzne w obrębie skóry. W związku z powyższym przeprowadzono szczegółowe badanie ultrasonograficzne, które ujawniło zaawansowaną niewydolność zastawek żylnych w obrębie całej żyły odpiszczelowej włącznie z z zastawką ujścia w pachwinie. Żyły głębokie wydolne, bez zmian zakrzepowych, w zakresie układu tętniczego rozsiane zmiany miażdżycowe nie powodujące istotnych zwężeń. Pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu echoskleroterapii piankowej pod kontrolą USG. Zabieg przeprowadzono przy zastosowaniu dwóch wkłuć dożylnych przez które podano 3% polidokanol. Po zabiegu założono opatrunki uciskowe oraz pończochę przeciwżylakową ze stopniowanym uciskiem z 2. stopniem kompresji. Do pierwszego badania kontrolnego umówiono pacjentkę po 10 dniach

 

 

fot. 1

W badaniu kontrolnym po 10 dniach uwidoczniono żywoczerwone owrzodzenie, krwawiące po odchyleniu siateczki ze srebrem z cechami gojenia się rany w początkowym stadium (fot.1). Obrzęk kończyny ustąpił, wcześniej obecne duże poszerzenia żylakowe zmniejszyły się, skóra wokół rany przejaśniała. W badaniu USG Doppler widoczne całkowicie wypełnione światło żyły odpiszczelowej oraz jej rozgałęzień w segmencie goleniowym. Zalecono zmianę opatrunków na opatrunki hydrożelowe oraz dodatkowo zastosowanie oktenidyny na ranę w postaci żelu. Doustnie zalecono preparat poprawiający zdolności reologiczne krwi

 

 

fot. 2

Po upływie kolejnych 3 tygodni pacjentka zgłosiła się do badania kontrolnego. Badaniem przedmiotowym stwierdzono całkowite wygojenie owrzodzenia (fot. 2), kończyna bez obrzęku, pacjentka nie zgłasza dolegliwości bólowych