Doświadczenie zawodowe

Imię i nazwisko: Jerzy Zduleczny

Tytuł: lekarz medycyny


Aktualne adresy miejsc pracy: 

ANGIOMEDIC Ośrodek Diagnostyki i Terapii

PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
,
Telefon: (12)3075600, 50207563


PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII I DOPPLEROWSKIEJ ULTRASONOGRAFII NACZYŃ
,
Telefon: (12)3075600, 50207563

CENTRUM MEDYCZNE MEDYCYNA ESTETYCZNA
,

 

Wcześniejsze miejsca pracy:
2000 - 2003 redaktor naczelny portalu medycznego MP Online
1998 - 2004 redaktor - Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 
1998 - 2003 asystent; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 
1994 - 1998 młodszy asystent; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II


Kwalifikacje:

2014 - certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w ramach szkolenia: Podstawy echokardiografii (Zamość)

2014 - certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (Warszawa)

2013 - kurs: Podstawy fizyczne USG i technik dopplerowskich (Warszawa)

2012 - certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w ramach szkolenia: Diagnostyka ultrasonograficzna tarczycy, sutka, ślinianek, węzłów chłonnych (Zamość)

2012 - certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia żylaków metodą obliteracji pod kierunkiem dr hab. n. med. Zbigniewa Rybaka, prof. nadzw. Ars Medica (Wrocław)

2010 - certyfikat ukończenia kursu z zakresu diagnostyki dopplerowskiej we flebologii. Aspekty diagnostyczno-kliniczne. Kurs praktyczny (Zamość)

2008 - certyfikat ukończenia kursu z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu (Zamość)

2006 - certyfikat ukończenia kursu z zakresu diagnostyki wideokapilaroskopii oraz LDF (Kraków)

2006 – certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w ramach szkolenia: Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych - kurs doskonalący (Zamość)

2005 - certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w ramach szkolenia: Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych - szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych (Zamość)

2004 - certyfikat Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice) (Kraków)

2003 - uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych

1998 - uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

1993 - uzyskanie tytułu lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Języki obce: niemiecki, angielski

Przynależność do organizacji korporacyjnych:
Polskie Towarzystwo Hepatologiczne (PASLD - Polish Association for the Study of Liver Diseases) - http://pasl.pl

Towarzystwo Internistów Polskich - http://tip.org.pl/

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne - http://www.usgptu.waw.pl/

European Federation of Societes for Ultrasound in Medicine and Biology - http://www.efsumb.org

Polish Lipid Association - http://www.polishlipidassociation.com/

Polskie Towarzystwo Flebologiczne - http://ptf.org.pl/

Inne:
współautor Indeksu Leków dla lekarzy
współautor programu multimedialnego dla lekarzy Nadciśnienie tętnicze
współautor programu multimedialnego HEPATOLOGIA - program edukacyjny

Zainteresowania pozazawodowe:

żeglarstwo, motorowodniactwo (posiada patent sternika jachtów motorowych w żegludze śródlądowej i morskiej), windsurfing, kajakarstwo, wycieczki górskie, snowboarding,

Galeria: