Ciekawe przypadki

Kategoria: 
Ciekawe przypadki

Pacjentka z wcześniej rozpoznaną mieszaną chorobą tkanki łącznej, autoprzeciwciałami przyciwjądrowymi oraz przeciwko antygenowi rybonukleoproteinowemu (RNP). W leczeniu zespołu Raynaud stosowano prostacyklinę.

Kategoria: 
Ciekawe przypadki

Przetoka tętniczo-żylna (ramienno-odłokciowa) u 53-letniego mężczyzny z przewlekła niewydolnością nerek, dializowany od 6 lat.

Na pierwszej fotografii widzimy ramię lewe z masywnymi poszerzeniami w obrębie przetoki, obecnie pacjent zakwalifikowany do leczenia operacyjnego zamknięcia przetoki; na kończynie górnej prawej wykonano przetokę w celu dalszego leczenia hemodializą. Na drugiej fotografii obraz przepływu w prezentacji B-mode i Color-Dopler oraz widmo spektralne w przetoce wraz z wyliczonymi parametrami przepływu