Prawo

Kategoria: 
Prawo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Kategoria: 
Prawo

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

Kategoria: 
Prawo

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw

Kategoria: 
Prawo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich dostępne poniżej w formacie pdf

Kategoria: 
Prawo

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Flebologicznego wobec aktualnego statusu refundacyjnego preparatów stosowanych w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

VII Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Zakopane 2012

Poniżej do pobrania stanowisko w formacie pdf

Kategoria: 
Prawo

Lista leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, aktualna z dniem 1 marca 2012 r. do pobrania w pliku pdf

Kategoria: 
Prawo

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w sprawie stosowania przepisów § 12 ust. 5 i 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484)

Kategoria: 
Prawo

Ustawa do pobrania w pliku pdf

Kategoria: 
Prawo

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychKategoria: 
Prawo

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa do ściągnięcia w formacie pdf pochodzi z Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl