z medycyny i nauk pokrewnych

W najnowszym numerze czasopisma STEM CELLS ukazał się artykuł zespołu autorów Chann Lagadec, Erina Vlashi, Lorenza Della Donna, Carmen Dekmezian, Frank Pajonk o wpływie radioterapii na komórki raka sutka. Autorzy donoszą, że zastosowanie napromieniania zróżnicowanych komórek raka powoduje ich przeprogramowanie i pojawienie się w badanym materiale indukowanych komórek macierzystych guza (iBCSCs) wykazujących zwiększoną skłonność do rozwoju przerzutów.