Leczenie i sporządzanie dokumentacji

Oferujemy:

Sporządzanie dokumentacji dla potrzeb ZUS, MOPS, PFRON i innych organów państwowych

  • w uzasadnionych przypadkach wydawanie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy,
  • zaświadczenia o niepełnosprawności dla potrzeb miejskich ośrodków pomocy społecznej (MOPS),
  • zaświadczenia do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
  • zaświadczenia o stanie zdrowia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych