Nota prawna

Wszelkie porady medyczne lub zdrowotne zamieszczane na stronie pochodzą wyłącznie od wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych profesjonalistów medycznych, z wyjątkiem porad określonych wyraźnie, jako pochodzące od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych.

Publikowane na stronie informacje mają na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie dotychczasowych kontaktów pomiędzy pacjentem, a jego lekarzem.