Promieniowanie jonizujące przeprogramowuje dojrzałe komórki raka sutka w komórki macierzyste

W najnowszym numerze czasopisma STEM CELLS ukazał się artykuł zespołu autorów Chann Lagadec, Erina Vlashi, Lorenza Della Donna, Carmen Dekmezian, Frank Pajonk o wpływie radioterapii na komórki raka sutka. Autorzy donoszą, że zastosowanie napromieniania zróżnicowanych komórek raka powoduje ich przeprogramowanie i pojawienie się w badanym materiale indukowanych komórek macierzystych guza (iBCSCs) wykazujących zwiększoną skłonność do rozwoju przerzutów. W konkluzji artykułu możemy przeczytać, że doświadczalnie przeprowadzona indukcja koresponduje z obserwowanym wzrostem ilości komórek o fenotypie BCSC po klasycznej radioterapii.

Artykuł i jego streszczenie dostępne pod adresem: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stem.1058/abstract