Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2012

14-16.03.2012, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Trzy dni dla przyszłości medycyny

SALMED – najważniejsze i największe centrum prezentacji technologii współczesnej medycyny w Polsce odbędzie się w dniach od 14 do 16 marca 2012 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W nowoczesnym kompleksie czterech pawilonów bezpośrednio sąsiadujących z salami konferencyjnymi oraz połączonych ze sobą oszklonymi łącznikami komunikacyjnymi z naturalną zielenią zaprezentowane zostaną nowoczesne technologie medyczne. Dzięki tej lokalizacji możliwe będzie poruszanie się po całej ekspozycji bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz obiektu.


Nauka i biznes w służbie innowacji medycznych
Współczesna medycyna może pochwalić się ogromnymi osiągnięciami we wszystkich dziedzinach, stale wprowadzając coraz bardziej efektywne metody zwalczania chorób i ich zapobiegania. O jej rozwoju decyduje
w znaczący sposób postęp technologiczny, szczególnie widoczny w zakresie sprzętu medycznego. Oferta wystawców Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menadżerów zarządzających publicznymi i prywatnymi placówkami służby zdrowia, stwarzając możliwość ich wyposażenia w sprzęt medyczny na najwyższym technologicznym poziomie na miarę placówek medycznych XXI wieku.
Odbywające się w cyklu dwuletnim targi SALMED to miejsce prezentacji rynkowych nowości z oferty producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także firm laboratoryjnych oraz oferujących sprzęt rehabilitacyjny. Z pełną listą nowości targowych będzie można zapoznać się jeszcze przed targami m.in. na stronie internetowej organizatora (www.salmed.pl).
Rekomendacją dla najbliższej edycji targów, niech będzie również systematycznie wzrastająca liczba wystawców – w roku 2010 ofertę targów SALMED współtworzyło ponad 300 firm sektora medycznego oraz międzynarodowy charakter ekspozycji – ofertę prezentowali przedstawiciele 29 państw. Ekspozycję obejmująca ponad 100 nowości i premier targowych odwiedziło blisko 6000 profesjonalnych zwiedzających.

Medyczne know-how: bogaty program seminariów i konferencji
Na nowatorską formułę targów SALMED składa się nie tylko ekspozycja światowej klasy sprzętu medycznego, ale również bogaty program wydarzeń towarzyszących o charakterze naukowo-szkoleniowym: specjalistycznych konferencji, warsztatów, wykładów i licznych spotkań biznesowych dedykowanych tematyce zarządzania jednostkami medycznymi w Polsce, telemedycynie, IT, medycynie ratunkowej, rehabilitacji, diagnostyce laboratoryjnej, czy pielęgniarstwu. To właśnie one stanowią dodatkowy atut wizyty na targach dla zwiedzających zawodowo związanych z branżą medyczną m.in.: menedżerów służby zdrowia, kadry zarządzającej placówkami medycznymi, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, rehabilitantów, ratowników medycznych oraz pielęgniarek
i położnych.


Prestiż i uznanie w nowej odsłonie
Już pierwszego dnia targów podczas uroczystej Gali Nagród na Wieczorze Branżowym Wystawców wręczone zostaną najcenniejsze trofea Międzynarodowych Targach Poznańskich – Złote medale (Złote Esculapy)
– przyznawane najlepszym produktom prezentowanym na targach medycznych już od ponad 20 lat. Podczas Gali zostaną przyznane również statuetki Acanthus Aureus za stoiska targowe najlepiej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy.
W roku 2012 organizatorzy targów SALMED będą mieli okazję przedstawić po raz pierwszy nowe oblicze konkursu o Złoty Medal (Złoty Eskulap) Międzynarodowych Targów Poznańskich. Liczne zmiany w formule wiążą się nie tylko z odświeżonym wizerunkiem medalu, ale przede wszystkim z całym pakietem unikatowych korzyści, na które liczyć mogą laureaci konkursu. Podstawową innowacją jest znacznie wcześniejszy termin wyłaniania laureatów. Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem znana będzie już na kilka tygodni przed rozpoczęciem targów. Laureat Złotego Medalu otrzyma Pakiet medalisty - komplet materiałów promocyjnych do wykorzystania w kampaniach promocyjnych firmy. Produkty nagrodzone Złotym Medalem prezentowane będą na ekskluzywnym stoisku zlokalizowanym w centrum ekspozycji targowej - Strefa Mistrzów. Nowością jest także konkurs „Złoty Medal – wybór konsumentów” – w Internecie i w Strefie Mistrzów profesjonaliści będą mogli oddawać głosy na najlepszy produkt spośród laureatów Złotego Medalu. Gwarantem jakości nagrodzonych produktów będzie renomowane jury, w skład którego wchodzić będą eksperci z branży.

Więcej informacji: www.salmed.pl