Ultranowoczesny aparat USG - LOGIQ S7 PRO w naszej placówce

Obecnie badania ultrasonograficzne wykonujemy nowym ultrasonografem firmy General Electric LOGIQ S7 Pro. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów na świecie, został zbudowany w oparciu o innowacyjną architekturę - S-Agile Acoustic, która jest zaimplementowana w modelach najwyższej klasy. Dzięki tej technologii parametry nadawcze wiązki sygnału dostosowywane są do odbieranego echa, a wpływ na to mają takie parametry jak zmiana prędkości rozchodzenia się dźwięku w różnych tkankach czy też niejednorodność przepływów. Wykorzystanie takich technologii jak obrazowanie harmoniczne wysokiej częstotliwości kodowane cyfrowo czy przestrzenne składanie obrazów w czasie rzeczywistym pozwala na niewiarygodnie dokładne odwzorowanie tkanek i wysoką rozdzielczość. Obraz jest wyświetlany w trybie HD.

Dodatkowo aparat może wykonywać badania sonoelastograficzne co jest istotne przy różnicowaniu zmian podejrzanych o rozrost nowotworowy. Elastografia jest metodą diagnostyczną polegającą na pomiarze właściwości mechanicznych (sprężystości) tkanek w algorytmie oceny modułu Younga w różnych lokalizacjach danego narządu. Badanie może być przeprowadzane metodą manualną gdy za pomocą delikatnego ucisku generujemy zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka lub automatyczną gdy z głowicy generujemy falę akustyczną poprzeczną (= ang. Shear Wave Elastography) wywołującą podobny efekt w ośrodku (wykorzystanie efektu naddźwiękowego w stożku Macha). Wyniki pomiaru są przetwarzane komputerowo i wyświetlane w postaci kodowanej kolorem jak również w elastografii ilościowej możemy otrzymać liczbową wartość określającą sprężystość badanego ośrodka). Zmiany złośliwe mają zazwyczaj zmniejszoną sprężystość w porownaniu do otaczających tkanek (biopsja wirtualna).

Należy jednak stwierdzić, że do tej pory elastografia jest metodą pomocniczą i nie może zastąpić igły biopsyjnej.